Motor

 • Ta bort och byt ut fabriksspecifik olja
 • Byt ut oljefiltret
 • Kontrollera alla vätskeförhållanden
 • Utför säkerhetskontroll
 • Sök efter läckor

Bromsar

 • Byta ut förorenad bromsvätska
 • Lufta bromsar
 • Rengör hela serviceområdet för bromsen
 • Kontrollera för vätskeläckor
 • Inspektera bromsbelägg, rotorer och slangar
 • Väg test

Fordonskontroll

 • Vindrutetorkare
 • Däckskick
 • Lätt funktionalitet
 • Bromsprestanda
 • Styrning och inriktning
 • Säkerhetsbältesfunktionalitet
 • Flytande läckor
 • Alla nämnda symptom av ägaren